Certifiera äldreomsorgen

När 75% av all personal på ett äldreboende gått igenom ÄTUPs kunskapslyft certifierar vi verksamheten. 

Ärlinghems äldreboende i Sigtuna kommun är först ut. 

Vill ni också certifiera era verksamheter? 

Kontakta oss för mer information: janina@atup.se