top of page

Kunskapslyft för alla som arbetar inom äldreomsorgen
För starkare seniorer, minskad undernäring och
omställning till God och nära vård

Kunskapslyft för dig som arbetar inom äldreomsorgen  

ÄTUPs digitala kunskapslyft ger dig som arbetar inom äldreomsorgen en unik grund om det som påverkar äldres måltider och nutrition. Du blir expert på att hjälpa seniorer uppleva mat och måltider på ett sätt som ökar livskvaliteten hos den äldre och minskar risken för undernäring.

Våra kunskapslyft utgår ifrån våra myndigheters krav och riktlinjer - inklusive den helt nya författningen som börjar gälla 1 november 2022,; HSLF-FS 2022:49.

 

Det unika med ÄTUPs kunskapslyft är att de är utvecklade för att passa hela personalgruppen. Enkelt, roligt och inspirerande lärande. Varje individ som arbetar på ett äldreboende eller i hemtjänsten får sitt individuella kunskapslyft. Vi implementerar alltså lagkrav och riktlinjer nerifrån och upp i hela verksamheten - på ett nytt sätt.

 

Vårt mål är att höja kompetensen från grunden - hos alla. Då kan alla inom äldreomsorgen förebygga och upptäcka risk för undernäring - och veta hur de ska gå vidare.

 

Våra kunder och deltagare i kunskapslyften bekräftar att det här är första gången alla får samma kunskapsgrund och att det gör att de nu kan arbeta tillsammans med vidare utveckling. ÅTUPs certifiering av verksamheter och kommuner/företag leder också till "committment" och långsiktighet.

Kunskapslyften är utvecklade enligt
Det ska vara lätt, roligt och inspirerande att lära - utifrån kommunikation, beteendedesign, nudging och gamification. Inspirerande - pedagogiskt och aldrig tråkigt. 

 

Kunskapslyften är helt digitala och uppbyggda av:


- Mikrokorta filmer (Mellan 1-10 min långa) i ett strukturerat flöde.

- Inspirerande med färg och form, inga långa texter, alla sinnen stimuleras för bättre inlärning 

- Presentationer

- Praktiska övningar 

- Quiz


Innehållet är uppbyggt i ett strukturerat flöde som parallellt används som ett verktyg för verksamhetens omställning till God och nära vård. 

Exempel från våra kunder:

Våra kunder berättar att kunskapslyften skapar broar mellan vård- och omsorgsverksamheten och måltidsorganisationen och för dem närmare varandra. De berömda stuprören öppnas upp. Det nära samarbetet är grunden för höjd kvalitet, minskad undernäring,  minskad vårdtyngd och starkare seniorer.

Efter utbildningen får alla ett personligt diplom och när alla kollegor i verksamheten utbildats blir verksamheten certifierad. När hela kommunen eller företaget genomgått kunskapslyft blir kommunen certifierad.

 

Målet är kvalitetshöjning, minskad vårdtyngd och - framför allt - starkare seniorer.

Passa på nu när ni kan söka statsbidrag från t ex:

Äldreomsorgslyftet för kompetenshöjning.
Satsningen Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/

Mejla för demo och/eller offert: janina@atup.se

Se ÄTUPs webbinarium om certifiering av äldreboenden och hemtjänst

Kort intervju med Rükiye Kabatas, undersköterska i Sigtuna kommun

REFERENSER

Era kunskapslyft ger så mycket!

 

Varje medarbetare i både äldreomsorgen och måltidsorganisationen får samma kompetenshöjning enligt Livsmedelsverket och SOSFS 2011:12 riktlinjer. Samtidigt.

Alla medarbetare får förutsättningar för att göra rätt. Då sker en omställning i verksamheterna som består. ÄTUP är också ett värdefullt verktyg för omställningen till God och Nära vård*

Elisabeth Adriansson Sandberg, / Äldreomsorgsförvaltningen Sigtuna kommun / Projektledare God och Nära vård och Äldrelyftet

* God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Läs mer om varje utbildning i vår utbildningsplattform "Kunskapsshopen"

Janina_edited.png

Medgrundare Janina

Vill du veta mer eller önskar offert?
 

bottom of page