Kunskapslyft för alla som arbetar inom äldreomsorgen
För starkare seniorer och
omställning till God och nära vård

Kunskapslyft för dig som arbetar inom äldreomsorgen  

ÄTUPs digitala kunskapslyft ger alla som arbetar inom äldreomsorgen en unik grund om allt som påverkar äldres måltider. Du blir expert på att hjälpa seniorer uppleva mat och måltider på ett sätt som ökar livskvaliteten hos den äldre och minskar risken för undernäring.

Kunskapslyften är utvecklade enligt: Det ska vara lätt, roligt och inspirerande att lära - utifrån kommunikation beteendedesign, nudging och gamification. Inspirerande - pedagogiskt och aldrig tråkigt.

 

Kunskapslyften är helt digitala och uppbyggda av:


- Mikrokorta filmer (Mellan 1-10 min långa)

- Presentationer

- Praktiska övningar 

- Quiz


Innehållet är uppbyggt i ett strukturerat flöde som parallellt används som ett verktyg för verksamhetens omställning till God och nära vård. 

 

Kombinationen av att alla på varje enhet får samma kunskapsgrund - och att chefer parallellt utvecklar det dagliga arbetet - gör att vi tillsammans skapar en långsiktig förändring. När alla i hela organistationen går igenom kunskapslyften  skapas ett gemensamet språk och förutsättning för utveckling och implementering. 

Exempel från våra kunder:

Våra kunder berättar att kunskapslyften skapar broar och för vård- och omsorgsverksamheten och måltidsorganisationen närmare varandra. De berömda stuprören öppnas upp. Det nära samarbetet är grunden för höjd kvalitet, minskad undernäring,  minskad vårdtyngd och starkare seniorer.

Efter utbildningen får alla ett personligt diplom och när alla kollegor i verksamheten utbildats utdelas ett gemensamt diplom. Väljer hela kommunen eller företaget att utbildas utdelas diplom även för det.

 

Målet är kvalitetshöjning, minskad vårdtyngd och - såklart- starkare seniorer.

Passa på nu 2022 när ni kan söka statsbidrag från t ex:

Äldreomsorgslyftet för kompetenshöjning.
Satsningen Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/

REFERENSER

Era kunskapslyft ger så mycket!

 

Varje medarbetare i både äldreomsorgen och måltidsorganisationen får samma kompetenshöjning enligt Livsmedelsverket och SOSFS 2011:12 riktlinjer. Samtidigt.

Alla medarbetare får förutsättningar för att göra rätt. Då sker en omställning i verksamheterna som består. ÄTUP är också ett värdefullt verktyg för omställningen till God och Nära vård*

Elisabeth Adriansson Sandberg, / Äldreomsorgsförvaltningen Sigtuna kommun / Projektledare God och Nära vård och Äldrelyftet

* God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Läs mer om varje utbildning i vår utbildningsplattform "Kunskapsshopen"

Janina_edited.png

Medgrundare Janina

Vill du veta mer eller önskar offert?