top of page
AdobeStock_629939127 (1).jpeg

För personal i äldreomsorgen

ÄTUP-metoden

För starkare seniorer, minskad undernäring och omställning till God och Nära Vård.

Det här innebär det för er verksamhet:

1. Kunskapslyft för varje individ (digitalt, när det passar)

2. Gemensam grund

3. Nya idéer och utveckling

4. Nya rutiner

5. Verktyg för implementering

6. Ni har kunskap och rutiner som följer lagstiftning, förebygger undernäring och ger starkare seniorer

7. ÄTUP-certifiering
 

AdobeStock_647031629_edited.jpg
Om ÄTUPs kunskapslyft och certifiering

ÄTUPs digitala kunskapslyft ger dig som arbetar inom äldreomsorgen en unik grund om det som påverkar äldres måltider och nutrition. Varje medarbetare blir diplomerade ÄTUP-inspiratörer, dvs experter på att hjälpa seniorer uppleva mat och måltider på ett sätt som ökar livskvaliteten hos den äldre och minskar risken för undernäring.

Våra kunskapslyft utgår ifrån våra myndigheters krav och riktlinjer - inklusive den helt nya författningen som börjar gälla 1 november 2022,; HSLF-FS 2022:49.

 

Det unika med ÄTUPs kunskapslyft är att de är utvecklade för att passa hela personalgruppen. Enkelt, roligt och inspirerande lärande. Varje medarbetare får sitt individuella kunskapslyft. Vi implementerar alltså det man ska kunna när man arbetar i äldreomsorgen samt lagkrav och riktlinjer nerifrån och upp i hela verksamheten - på ett nytt och unikt sätt.

 

Vårt mål är att höja kompetensen från grunden - hos alla. Då kan alla tillsammans förebygga och upptäcka risk för undernäring - och veta hur de ska gå vidare. ÄTUPs certifiering av verksamheter och kommuner/företag leder också till "committment" och långsiktighet.

Beteendedesign för kunskap som fastnar
Våra kunskapslyft är unika genom att de är utvecklade utifrån kunskaps- och beteendedesign. Det ska vara lätt, roligt och inspirerande att lära - utifrån kommunikation, beteendedesign och gamification. Pedagogiskt och aldrig tråkigt. 

 

Enkelt och flexibelt

Kunskapslyften är helt digitala och uppbyggda av mikrokorta filmer (Mellan 1-10 min långa) i ett strukturerat, pedagogiskt flöde.

- Inspirerande med färg och form, inga långa texter, alla sinnen stimuleras för bättre inlärning.

AdobeStock_676374404.jpeg
AdobeStock_634653316.jpeg
ÄTUP-Certifiering

När minst 80% av personalen på ett äldreboende eller hemtjänstverksamhet har genomfört sitt kunskapslyft blir verksamheten ÄTUP-certifierad. Då är det dags att fira! 

ÄTUP-certifieringen innebär att ni alla har god kunskap om det som hjälper äldre att få i sig så mycket mat och näring som möjligt. Ni har också implementerat det som krävs av våra myndigheter - för att förebygga undernäring. Till exempel författningen HSLF-FS 2022:49 som började gälla 1 november 2022. Den innebär att alla inom vård och omsorg ska ha rutiner för att upptäcka och förebygga undernäring. 

Vad säger andra?

Tommy Hallén

Vi är så nöjda! Det här är första gången alla får samma kunskapsgrund under en effektiv period och det gör att vi nu arbetar tillsammans framåt på ett helt nytt sätt. Både vård-, omsorgs- och måltidspersonal har  nu samma kunskap, mål och plan för att förebygga undernäring.

MAS, Boxholms kommun 

Namn, titel

Dela de fantastiska saker kunder säger om ditt företag. Dubbelklicka, eller klicka på Redigera text.

Namn, titel

Dela de fantastiska saker kunder säger om ditt företag. Dubbelklicka, eller klicka på Redigera text.

bottom of page