top of page

ÄTUPs webbinarium med kundcase

Nu på Youtube

Webbinarium 6 april (4).png

    Innehåll
 

 • Visning av ÄTUPs kunskapslyft för personal på äldreboenden och hemtjänst.
  Janina från ÄTUP

   

 • Kunskapslyft som en del av omställningen till 
  God och nära vård 

  Sigtuna kommun
  Elisabeth Adriansson Sandberg, projektledare god och nära vård, Äldreomsorgsförvaltningen

   

 • Kunskapslyft som ett verktyg i gemensam utveckling av måltider och prevention av undernäring -
  Boxholm och Ödeshögs kommun
  Tommy Hallen, MAS Boxholm och Ödeshög kommun
  Markus Gustafsson, Kostchef Boxholm och
  Vadstena kommun

      Nu kan du se webbinariet på Youtube

IMG_8895.jpg

Janina Blomberg, ÄTUP

3_edited.png
Elisabeth (002).jpg

Elisabeth Adriansson
Sandberg

09b66533-cbf3-4081-a30d-5efacb84cea3.png
Bild Tommy Hallén.webp

Tommy Hallén

Boxholm logo.png
[Original size] ä.png
bild Marcus.JPG

Markus Gustafsson

Boxholm logo.png
Namnlös design (34).png

Målgrupp
 
Du som brinner för att utveckla äldreomsorgen 

Du kan t ex vara:
Chef inom äldreomsorgen
Socialchef
Verksamhetsutvecklare
Förvaltningschef
Kvalitetsansvarig/utvecklare
Politiker
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter
Dietister
Måltidsutvecklare
Måltidschef
Undersköterka
Sjuksköterska
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehab
Biståndshandläggare

HR-specialister

Kort info om webbinariet

 

Sigtuna, Boxholm och Ödeshög är tre kommuner som använder ÄTUPs digitala kunskapslyft för
- kompetenshöjning hos alla medarbetare

- ett verktyg för verksamhetsutveckling och förändring i både äldreomsorgen och måltidsverksamheten

- ett verktyg för samarbete över verksamhets- och förvaltningsgränser

- Ökad livskvalitet bland de äldre

 

Målet är god och nära vård, högre kvalitet, stolta medarbetare och minskad undernäring.

 

Vi har startat ÄTUPs digitala kunskapslyft för att genom inspirerande lärande - utifrån beteendedesign och gamification - implementera de riktilnjer som gäller från Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Det är en del i omställningen till god och nära vård. Genom en bred och interaktiv kompetenshöjning hos alla runt den äldre individen skapar vi förutsättningarna för personalen att arbeta proaktivt. Målet är minskad undernäring.

Citat från kunder

 " - Jag ser tydligt att kunskapslyften skapar ett engagemang i hela personalgruppen samt ger förutsättningar för alla att göra rätt. Kunskapslyften - som all personal tar del av - är också vårt verktyg för utveckling av vårt nya måltidskoncept i vära samarbete mellan vård- och måltidskollegor".
Elisabeth, Sigtuna kommun

" - I Ödeshög har vi som ett resultat av kunskapslyftet skapat nya rutiner kring måltiderna och jag ser också hur samarbetet mellan måltidsverksamheten och omsorgen har utvecklats på ett fint sätt. Nu är också alla med i arbetet att upptäcka och förebygga undernäring i rätt tid. Våra politiker är imponerade. "
Tommy, Ödeshög och Boxholm

 

När du lyssnat på webbinariet kommer du att förstå hur du kan använda ÄTUPs kunskapslyft som ett verktyg i ditt dagliga arbete.

Varmt välkomna!

Hälsningar Janina och Marie-Louise och våra föreläsare

Tack för din anmälan!

Jag vill inte missa era nyheter!

bottom of page