top of page

Vi erbjuder kunskapslyft för personal inom äldreomsorgen, seniorer och anhöriga

Smakprov från kunskapslyft för äldreomsorgen

Beata Terzis, Neuropsykolog, om hur kunskap om kognition kan  förebygga undernäring inom äldreomsorgen. En del av ÄTUPs kunskapslyft. 

Jag vill gärna få ert nyhetsbrev
bottom of page