top of page

Vi erbjuder

1. Kunskapslyft för personal inom äldreomsorgen, seniorer och anhöriga
2. Certifiering av äldreboenden, hemtjänst och kommuner

Jag vill gärna få ert nyhetsbrev
bottom of page