top of page

Den nya Socialtjänsten för äldre - förebyggande och kunskapsbaserad

Uppdaterat: 7 maj

Det är minst sagt rätt i tiden. Ta fallolyckor som ett exempel, det är den vanligaste orsaken till att personer över 65 år behöver vård. Kostnaden för samhället är enorm - ca 17 miljarder kronor per år. Ofta är det början på en ond spiral och starten av att behöva hjälp för att klara vardagen.


Men nog om problemet och in med lösningar - helt i linje med den nya Socialtjänstlagen:

Ju bättre vi blir på att inspirera och sprida kunskap om hur seniorer kan hålla sig starka och självständiga desto bättre för alla. Sollentuna kommun är ett lysande exempel. Redan för omkring 10 år sedan började man planera för den åldrande befolkningen. I dag är det förebyggande arbetet för fler starka seniorer igång för fullt. Det senaste är att seniorer fått gå ÄTUPs kunskapslyft och sprider vidare kunskap om bra mat för musklerna - till andra seniorer. Förebyggande av fall - av seniorer för seniorer!


Missa inte webbinariet med Sollentuna kommuns förebyggande team och ÄTUP-inspiratören Agneta! Anmäl dig här: Webbinarie 22 maj


 

Sammanfattning av den nya överenskommelsen om ny Socialtjänstlag


Under 2024 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen enats om en överenskommelse som kommer att förbereda våra kommuner för den nya socialtjänstlagen som kommer att börja gälla om ett drygt år, juli 2025.


Den nya överenskommelsen, som heter "Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst 2024", fokuserar på två huvudområden som är avgörande för att stärka äldreomsorgen:


1. En förebyggande och lättillgänglig socialtjänst Genom att göra socialtjänsten mer förebyggande och tillgänglig kan vi erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede, vilket i sin tur kan bidra till att förhindra problem från att eskalera.


2. En kunskapsbaserad socialtjänst För att kunna erbjuda den bästa möjliga vården och omsorgen måste vi se till att vårt arbete är baserat på den senaste forskningen och bästa tillgängliga kunskap.


Under 2024 kommer SKR att arbeta hårt för att stödja kommunerna i deras förberedelser inför den kommande lagändringen. Detta inkluderar att främja samverkan, lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, samt att stödja utvecklingen av lättillgängliga och förebyggande arbetssätt.Tack för att ni läste, och låt oss se fram emot en positiv förändring tillsammans med mera förebyggande hälsa för seniorer!


Comments


bottom of page