top of page

Vårt vanligaste nyårslöfte – om att gå ner i vikt – kan för en halv miljon svenskar vara livsfarligt.

I dag är 2 miljoner svenskar över 65 år, och närmare en halv miljon är äldre än 80 år. Omkring 50% av dessa är eller riskerar att bli undernärda. Undernäring innebär ett stort personligt lidande och kostar samhället mer än övervikt.Den så kallade överviktsparadoxen innebär att viktnedgång på äldre dagar är en riskfaktor och forskning visar att ett högre BMI – mellan 25-30 är förenat med bättre hälsa och längre liv. Undernäring är inte en del av det naturliga åldrandet, utan ett tillstånd som kan förebyggas.

Risker med undernäring:

 • Minskad muskelstyrka - ökar fallolyckor

 • Sämre immunförsvar

 • Sämre sårläkning

 • Sämre funktion av mediciner

 • Nedsatt funktion av hjärta och lungor

 • Yrsel och förvirring

 • Förändrade kognitiva funktioner

 • Nedstämdhet

 • Onödigt personligt lidande

 

Bara fallolyckor bland äldre kostar samhället 22 miljarder kr/år enligt MSBs rapport "Samhällets kostnader för fallolyckor". Enligt Socialstyrelsen faller 47 000 seniorer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Varje vårddygn kostar 10 000 kr mer för en undernärd patient och vårdtiden är 3,4 dagar längre per tillfälle. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. 

ÄTUP tar ett helhetsgrepp genom att sprida kunskap om hur undernäring bland seniorer kan förebyggas.  De digitala kunskapslyften är utvecklade enligt beteendedesign och spelifiering samt anpassade för varje målgrupp som finns runtomkring senioren.

 • Personal inom äldreomsogen

 • Senioren själv

 • Anhöriga

 • Övriga- Vi är glada att vår lösning tagits emot så väl i kommunerna i landet, berättar Janina Blomberg, en av två grundare av ÄTUP. Sedan vår lansering i november 2021 har fyra kommuner startat ett samarbete med oss. Det innebär att 900 personer inom äldreomsorgen utbildas och får ny kunskap för att öka aptiten hos seniorerna och på så vis minska risken för undernäring, avslutar Janina.

 

För mer information, kontakt och högupplösta bilderJanina Blomberg, grundare och kunskapsdesigner ÄTUP

E-post: Janina@atup.se Telefon: 0734-26 09 55 www.atup.se

留言


bottom of page