top of page

Ny lag 1 november 2022: Alla som bedriver vård- och omsorg av äldre i Sverige ska förebygga undernäring – digitala kunskapslyft och certifiering bidrar till lösningen

ÄTUP vill sätta stopp för undernäring bland äldre genom att höja kunskapen hos Sveriges vanligaste yrkeskår – undersköterskor - genom certifiering av äldreboenden, hemtjänst, kommuner och företag.Minst 50% av dem som bor på äldreboenden eller har hemtjänst är eller riskerar att bli undernärda, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Undernäringen kostar samhället dubbelt så mycket som övervikt. Trots detta är nutritionsutbildningen för undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar med äldre i det närmaste obefintlig. 

Det är undersköterskor som träffar personer med hemtjänst och på äldreboenden dagligen - vilket är avgörande för att upptäcka risker för undernäring i tid och därmed följa lagen. 

- Den nya författningen kan leda till att undernäring faktiskt anmäls som vårdskada enligt Lex Sara och Lex Maria om de hårdare kraven inte följs, konstaterar Erland Olsson MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska som är en roll i sjukvården med ansvar för undernäring. För att lyckas implementera den nya författningen är det avgörande att höja kompetensen hos alla som arbetar nära äldre, fortsätter Erland Olsson. Även om det är vi, som är MAS eller verksamhetschefer, som är högst ansvariga behöver alla medarbetare kunna upptäcka tecken på undernäring och delta i det förebyggande arbetet enligt den nya författningen.

Med bakgrund av detta har ÄTUPs grundare Marie-Louise Ankersson och Janina Blomberg sedan 2021 utvecklat digitala kunskapslyft för alla inom äldreomsorgen som leder till certifiering av äldreboenden och hemtjänstverksamheter. Redan efter ett drygt år använder drygt 10 kommuner och två privata omsorgsföretag ÄTUPs kunskapslyft i sin kvalitetsutveckling.

- Tack vare kunskapslyftet kan våra medarbetare upptäcka risker för undernäring hos seniorerna i tid och veta hur de ska hantera det. Det här är första gången den här typen av utbildning funnits för hemtjänstpersonal, berättar Therese Kuivamäki, marknadsområdeschef Olivia hemomsorg som använder kunskapslyften i fyra kommuner. 

- Recensionerna från deltagande undersköterskor, sjuksköterskor och chefer är entydiga. 100% rekommenderar kunskapslyftet till andra som arbetar i hemtjänst eller på äldreboenden. De bekräftar att de fått nya verktyg för att förebygga undernäring och framför allt höja livskvaliteten hos seniorerna, säger Marie-Louise Ankersson, en av grundarna av ÄTUP. 

Den nya författningen presenteras och diskuteras under webbinariet Samtal med… Erland Olsson och Elisabeth Adriansson Sandberg 08.00-08.50 den 1 november 2022.

 

Se webbinariet i efterhand, minst lika aktuellt idag! Till Youtube tack!

För ytterligare information och högupplösta bilder, kontakta:Janina Blomberg, Kostvetare, kunskapsdesigner och medgrundare ÄTUPTelefon: 0734-26 09 55 Mail: janina@atup.se Marie-Louise Ankersson, Kostvetare, förändringsledare och medgrundare ÄTUPTelefon:  0708-49 17 22 Mail: Marie-Louise@atup.se 

Fakta om undernäring bland seniorer

  • 50% av äldre med äldreomsorg är eller riskerar att bli undernärda. (enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert)

  • Undernäring är en mycket vanlig grund till andra tillstånd och risker. Till exempel är fallolyckor och svårläkta sår nära kopplade till undernäring.

  • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att seniorer blir inlagda på sjukhus – ofta med lång konvalescens och rehabilitering. Längre vid undernäring. Kostnaden för fallolyckor i Sverige är 16,8 Miljarder SEK/år. Förebyggande insatser ger kommuner plusresultat ekonomiskt.

  • En undernärd person blir kvar på sjukhus ca 3-4 dagar längre än en välnärd och kostar 10 000 kr mer per vårddygn.

  • Förutom den typen av kostnader är undernäring an vanlig orsak till att behöva hjälp från hemtjänst och äldreboende. En plats på äldreboende kostar ca 1 miljon kronor per år. Full hemtjänst kostar ca 250 000 kronor per år.

  • Förutom samhällskostnader handlar det här om onödigt lidande för individen.

 

Källor:

Comentarios


bottom of page