top of page
Ätup

För personal i äldreomsorgen

För starkare seniorer, minskad undernäring och omställning till God och Nära Vård.

Det här innebär ÄTUP-metoden för er verksamhet

Kunskapslyft för varje individ (digitalt, när det passar)

  • Gemensam grund

  • Nya idéer och utveckling i gruppen

Implementering av nya rutiner som följer lagstiftning, förebygger undernäring och ger starkare seniorer

ÄTUP-certifiering

Ätup

ÄTUP-Certifiering

När minst 80% av personalen på ett äldreboende eller hemtjänstverksamhet har genomfört sitt kunskapslyft blir verksamheten ÄTUP-certifierad. Då är det dags att fira! 

ÄTUP-certifieringen innebär att ni alla har god kunskap om det som hjälper äldre att få i sig så mycket mat och näring som möjligt. Ni har också implementerat det som krävs av våra myndigheter - för att förebygga undernäring. 

Här ser du vilka som redan är certifierade

Om ÄTUPs kunskapslyft

ÄTUPs digitala kunskapslyft ger dig som arbetar inom äldreomsorgen en unik grund om det som påverkar äldres måltider och nutrition. Varje medarbetare blir diplomerad ÄTUP-inspiratör, dvs expert på att hjälpa seniorer uppleva mat och måltider på ett sätt som ökar livskvaliteten för seniorer och minskar risken för undernäring.

Våra kunskapslyft utgår ifrån myndigheters krav och riktlinjer - inklusive den nya författningen som gäller sedan 1 november 2022; HSLF-FS 2022:49. Den innebär att alla som arbetar med vård och omsorg ska ha kunskap och rutiner för att upptäcka och förebygga undernäring.

Vad är det som är speciellt med ÄTUPs kunskapslyft?

De är utvecklade för att passa hela personalgruppen. Både undersköterskor, vårdbiträden, chefer och legitimerad vårdpersonal

Pedagogik enligt beteendedesign

Enkelt, roligt och inspirerande lärande

Varje medarbetare får sitt individuella kunskapslyft helt digitalt

Samma kunskap hos alla leder till utvecklande samarbete

Kunskapslyftet är inte bara en utbildning. Det är ett verktyg för chefer att implementera nya rutiner som förebygger undernäring​

När ni är klara har ni dessutom implementerat det man ska kunna när man arbetar i äldreomsorgen samt lagkrav och riktlinjer nerifrån och upp i hela verksamheten - på ett nytt och unikt sätt.

Mål

Vårt mål är att höja kompetensen från grunden - hos alla. Då kan alla tillsammans förebygga och upptäcka risk för undernäring - och veta hur de ska gå vidare. ÄTUPs certifiering av verksamheter och kommuner/företag leder också till "committment" och långsiktighet.

Beteendedesign för kunskap som fastnar

Våra kunskapslyft är unika genom att de är utvecklade utifrån kunskaps- och beteendedesign. Det ska vara lätt, roligt och inspirerande att lära - utifrån kommunikation, beteendedesign och gamification. Pedagogiskt och aldrig tråkigt. 

Enkelt och flexibelt

Kunskapslyften är helt digitala och uppbyggda av mikrokorta filmer (Mellan 1-10 min långa) i ett strukturerat, pedagogiskt flöde.

- Inspirerande och illustrativt med färg och form, inga långa texter, alla sinnen stimuleras för bättre inlärning.

Vad säger andra?

Vi är så nöjda! med kunskapslyften och stolta över att vara ÄTUP-certifierade. Det här är första gången alla får samma kunskapsgrund under en effektiv period och det gör att vi nu arbetar tillsammans framåt på ett helt nytt sätt. Både vård-, omsorgs- och måltidspersonal har  nu samma kunskap, mål och plan för att förebygga undernäring.

MAS, Boxholms kommun 

Tommy Hallén

Vi delar vår kunskap i kunskapslyften

Beata Terzis

Neuropsykolog och sakkunnig inom kognition.

LinkedIn

Karin Wendin

Prodekan, Fakulteten för naturvetenskap på Högskolan i Kristianstad. Professor i måltidsvetenskap.

LinkedIn

Gunnel Stuhr Olsson

Kostvetare och senior konsult inom måltider för äldre med dysfagi

LinkedIn
bottom of page