top of page

ÄTUP-metoden
för för starkare seniorer

Med folkhälsa och mat som passion har vi grundat Sveriges första utbildnings- och certifieringslösning för prevention av undernäring
Ätup

Marie-Louise Ankersson och Janina Blomberg

Kostvetare och grundare av ÄTUP

Vi tycker att det är orimligt att hälften av alla seniorer i Sverige är eller riskerar att bli undernärda. Som tur är kan det förebyggas. Vi utbildar alla som finns runtomkring seniorer för att höja kunskapen om hur lätt det faktiskt kan vara att förebygga undernäring och behålla styrkan högt upp i åren. Vi utgår ifrån den senaste forskningen kring beteendeförändring, intervention och prevention - vilket genomsyrar allt vi gör inom ÄTUP.

Marie-Louise & Janina

Ätup

ÄTUP-metoden
-
För starkare seniorer

Janina

Mina föräldrar träffades i Jordanien i början av 70-talet. Båda var där för att förbättra människors liv och hälsa. Deras drivkraft och passion tog oss vidare även till andra, då så kallade, utvecklingsländer. Det kanske inte är så förvånande att jag brinner för liknande områden. Utveckling, kunskapsspridning och folkhälsa.​

​​

Från mina första jobb på Hjärt-Lungfonden – med överviktsprevention för yrkeschaufförer och folkhälsoprojekt på EU-nivå – brinner jag idag för att sprida kunskap till alla runtom seniorer. Målet är att både seniorer själva och personal som arbetar nära äldre ska veta hur mat och nutrition kan behålla styrkan och hälsan hela livet. Jag vill förändra det faktum att så många som hälften av seniorer i Sverige är, eller riskerar att bli, undernärda. ​

 ​

Min drivkraft är också att göra det roligt och lätt att lära sig nytt & göra rätt - utifrån lång erfarenhet av kommunikation och beteendedesign.​

Ätup

Janina 5 år, på väg till skolan i Samoa. Pappa Kurt skjutsar, på väg till jobbet som FN-expert. Utbildning var rolig och viktig redan då. 

Marie-Louise

Redan som barn älskade jag mat och hängde ofta i köket tillsammans med mamma, farmor eller någon granne.  Jag lärde mig tidigt att baka och odla potatis och grönsaker - under somrarna i Bohuslän. Som liten hade jag ingen tanke på att just maten skulle bli en stor del av min karriär, men det är den passionen som drivit mig genom de vägval jag gjort genom åren. 

Mina yrkesval har också alltid haft maten i centrum och de senaste åren har präglats av mitt starka fokus på ledarskap och förändringsledning inom livsmedels- och måltidsbranschen.

 

ÄTUPs kunskapslyft är inte "bara" en utbildning utan samtidigt ett verktyg för våra kunders kvalitetsutveckling och implementering av rutiner som leder till att hela personalgruppen arbetar på samma sätt med att upptäcka och förebygga undernäring. 

Ätup

Marie-Louise 4 år, självklart experimenterande i köket redan då. 

bottom of page