top of page

Onödig undernäring hos seniorer i Sigtuna kommun ska förhindras i satsning med ÄTUP – en ny svensk digital utbildningstjänst.

Kunskap om mat och måltider har stor betydelse för äldre människors välmående och kan vara avgörande för att minska risken för onödig undernäring. Nu satsar Sigtuna kommun på att ge alla anställda inom äldreomsorgen och seniorer kunskapslyft genom en ny digital utbildning.


Satsningen är en del av de stadsbidrag Sigtuna kommun fått för att höja kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen. Det är en del av den kvalitetsresa som genomförs inom äldreomsorgsförvaltningen. Initiativet görs i samverkan mellan Måltidsservice och Äldreomsorgsförvaltningen. Cheferna i de båda förvaltningarna är övertygade om att ett kunskapslyft kring måltider kommer att öka livskvaliteten för seniorerna. Efter sommaren ska alla medarbetare inom äldreomsorgen ta del av utbildningen.

I dag är undernäring bland äldre enormt vanligt – ungefär 50 procent av alla över 70 år är eller riskerar att bli undernärda. Kostnaden för sjukvården är högre än övervikt. 

Det är lätt hänt och kommer ofta smygande. För att vända den siffran behövs ett nära samarbete mellan vård och omsorg och de som har kunskap om mat och måltider, säger Janina Blomberg på ÄTUP, företaget som levererar den nya utbildningen till Sigtuna kommun. Det är även viktigt med kunskap om hur undernäring kan förebyggas tidigt bland seniorer som bor hemma.

ÄTUPs utbildningar är utvecklade utifrån forskning och av experter på mat för seniorer och riktar sig till vård- och omsorgspersonal samt senioren själv. Deras mål är att höja kunskapsnivån hos alla som arbetar nära senioren - och på så vis få vården och måltidsverksamheten att komma närmare varandra vilket är nödvändigt för att nå målet med minskad undernäring.

- Det känns verkligen fantastiskt att vi genomför den här satsningen med Äldreomsorgsförvaltningen och ÄTUP  - det kommer att göra skillnad för våra invånare - säger Åsa Storgärds Lundin, Chef för Måltidsservice i Sigtuna kommun. 

- Det är värdefullt och roligt att satsa på det här viktiga ämnet för alla våra medarbetare inom äldreomsorgen, berättar Lena Bjuhr-Erngren, Kvalitetschef Äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna. Seniorer som bor hemma utan hjälp har också möjlighet att gå den inspirerande onlinekursen.Utbildningarnas innehåll bygger på evidens och forskning samt myndigheters krav och riktlinjer - samtidigt som de är målgruppsanpassade och illustrativa – det var avgörande för oss när vi valde ÄTUPs tjänst, avslutar Lena.

ÄTUPs digitala tjänster ger verktyg och tydliga exempel på HUR vården kan implementera kunskap om måltider i omsorgens dagliga arbete. Utöver filmer, animerat material och korta föreläsningar – ingår nedladdningsbara guider, aktivitetsscheman och dylikt.

- Vi har helt enkelt bestämt oss för att utveckla det vi vet saknats hittills, berättar Janina Blomberg, en av ÄTUPs grundare. Det här är en viktig pusselbit för att komma tillrätta med undernäring bland våra seniorer. Jag är övertygad om att vi tillsammans med kommuner och privata aktörer kan göra underverk.  Tack vare att Sigtuna kommun har två engagerade chefer - från både vården och måltidsservice – är de vår första kund. Vi är väldigt stolta och ser fram emot ett långsiktigt och nära samarbete med Sigtuna, avslutar Janina.

För mer information, kontakt och högupplösta bilderJanina Blomberg, grundare ÄTUP ABE-post: Janina@atup.se Telefon: 0734-26 09 55 

Kontaktpersoner Sigtuna kommunÅsa Storgärds-LundinChef Måltidsservice Sigtuna kommun 

Lena Bjuhr-ErngrenKvalitetschef, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sigtuna kommun. 

Faktaruta om undernäring

  • Undernäring är en mycket vanlig grund till andra tillstånd och risker. Till exempel är fallolyckor nära kopplade till undernäring.

  • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att seniorer blir inlagda på sjukhus – ofta med lång konvalescens och rehabilitering. Längre vid undernäring.

  • En undernärd person blir kvar på sjukhus ca 3,4 dagar längre än en välnärd och kostar 10 000 kr mer per vårddygn.

  • Förutom den typen av kostnader är undernäring an vanlig orsak till att behöva hjälp från hemtjänst och äldreboende. En plats på äldreboende kostar 1 miljon kronor per år. Full hemtjänst kostar 250 000 kronor per år.

  • Förutom samhällskostnader handlar det här om onödigt lidande för individen.


Åsa Storgärds-Lundin


Lena Bjuhr-Erngren

Comments


bottom of page