top of page

Digitala kunskapslyft för personal inom äldreomsorgen

samt för seniorer och anhöriga

Målet är minskad undernäring och starkare seniorer 

Certifiering av äldreboenden och hemtjänst

100%

av våra deltagare rekommenderar ÄTUPs kunskapslyft

till andra inom äldreomsorgen 

Forskning  -  Kunskapslyft  -  Certifiering
Förebygg undernäring

Digitala kunskapslyft

Webbinarier

  • YouTube - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook
  • Instagram

100%

Av alla - över 2000 - deltagare säger att de skulle rekommendera ÄTUPs kunskapslyft till andra som arbetar inom äldreomsorgen

Från dagliga utvärderingar av ÄTUPs kunskapslyft för dig som arbetare inom äldreomsorgen

Tack för att du prenumererar!

2021 ÄTUP AB Stockholm, Sverige
bottom of page