top of page

Samtal med...

 

Varmt välkomna att anmäla dig till ÄTUPs andra webbinarie i serien Samtal med...
 

Är du nyfiken på hur ni, utifrån den senaste forskningen om neuropsykologi, ska tänka när ni inreder er matsal, vardagsrum och andra allmänna rum på äldreboendet och hur du kan anpassa miljön för att äldre ska få i sig den mat de behöver?

Häng med oss och Beata Terzis på ett digitalt studiebesök till Serafens äldreboende !

Samtal med... (1).jpg

Målgrupper
 
Du som arbetar med inom vård och omsorg av äldre, utveckling av äldreboenden eller t ex är anhörig. 

Du kan t ex vara:
Kvalitetsansvarig/utvecklare
Chef inom äldreomsorgen
Förvaltningschef
Socialchef
Verksamhetsutvecklare
Anhörig
Fastighetsutvecklare samhällsfastigheter
Utvecklare av äldreboenden
Inköpare
Inredare 
Politiker
Dietist
Sjuksköterska

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehab
Arbetsterapeut
Fysioterapeut
Undersköterska
Biståndshandläggare

Journalist

Och så - alla andra med ett brinnande intresse för äldres hälsa

Info om Samtal med... den 8 juni 2023

Ni kommer få följa med Beata Terzis genom ett digitalt studiebesök till äldreboendet Serafen i Stockholm. Beata guidar oss på den enhet som är anpassad för att ge bästa förutsättningar för sköra äldre personer att må så bra som möjligt. Hon delar också med sig av sina bästa tips om en optimal måltidsmiljö för sköra äldre att få i sig maten de behöver. Kognitionskunskap som förebygger undernäring!

Ämnet passar även dig som arbetar med att inreda och planera nybyggnationer eller renovering av äldreboenden

Bakgrund 

Undernäring hos äldre är ett komplext ämne. Därför tar vi upp många olika delar kring måltiden i våra digitala kunskapslyft. Ett av dem är kognitionskunskap.

 

Vi lärde känna Beata precis när vi startat ÄTUP och redan efter första mötet var vårt samarbete en självklarhet. Alla som redan gått våra kunskapslyft har fått smakprov på hennes förmåga att förklara, med enkla och lättbegripliga exempel, hur vi kan stötta sköra äldre att få i sig maten de behöver. Tack vare kunskapen hon förmedlar om våra hjärnors funktion.

 

Nu djupdyker vi i temat och ger dig möjligheten att hänga med på ett digitalt studiebesök med Beata.

 

Om Beata Terzis

Beata Terzis är leg. psykolog och med dr. disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognition och demens.

Beata är sakkunnig inom demens och kognition i Stockholms stad. Medförfattare till fackböcker inom bl.a. ämnet utredning av demenssjukdomar samt bemötande av personer med kognitiva nedsättningar.

Vice ordförande i Föreningen för Kognitiv Medicin samt sitter med i AHR (Anhörigas riksförbund) expertgrupp och i redaktionsrådet för Tidningen Äldreomsorg. Föreläser för och utbildar sedan många år olika kategorier av vård och omsorgspersonal samt anhöriga. Hennes utbildningar tar sin utgångspunkt i hur medarbetare och anhöriga på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbas av kognitiva nedsättningar.

Kunskap om hur hjärnan fungerar är ett viktigt redskap i mötet med våra medmänniskor. Särskilt viktigt är det i mötet med individer som har kognitiva nedsättningar då det ger oss redskapen för ett adekvat bemötande. Dessutom bidrar denna kunskap till självkännedom om hur vi själva fungerar vid t.ex. stress.

Genom ökad kunskap om kognition blir det därför möjligt att förbättra livskvalitén för personer med kognitiva nedsättningar och samtidigt känna en ökad trygghet och säkerhet i sin arbetsvardag

Jag vill prenumerera på era nyheter!

Tack för din anmälan!

bottom of page