top of page

Lansering av ÄTUPs senaste format av Kunskapslyft

Samtal med...

Webbsändes 1 november 2022 08.00-08.45
Oj, missade du tiden?
Det är lugnt - här kan du se den inspelade versionen 

 

Kort info om vårt första webbsända Samtal med...

Visste du att nya krav om att förebygga undernäring inom all vård- och omsorg börjar gälla 1 november 2022?

 

Den nya författningen HSLF-FS 2022:49 är en viktig signal från våra myndigheter - om att alla som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar för att upptäcka och förebygga undernäring hos äldre.

 

Under samtalet får vi höra Erland Olssons och Elisabeth Adriansson Sandbergs perspektiv på kraven och hur de ser på möjligheterna att implementera prevention av undernäring i det dagliga arbetat på äldreboenden och inom hemtjänst.

 

Hur får vi till exempel med oss hela personalen och hur blir den nya författningen en del av praktiska rutiner?

 

Samtal med... är vår nya serie där vi bjuder in experter och specialister från olika områden av vård- och omsorg för äldre. Ett ny sorts kunskapslyft om sådant vi vill borra ner lite extra i. Ämnena kommer variera – men målet är alltid detsamma - starkare seniorer och minskad undernäring.

 

Vi önskar er varmt välkomna! 

Erland Olsson och Elisabeth Adriansson Sandberg har båda många års erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen i Sverige. Erland är MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Elisabeth, i grunden Arbetsterapeut, med lång erfarenhet av ledande befattningar både i offentlig och privat äldreomsorg. 

Målgrupper
 
Du som arbetar med inom vård och omsorg av äldre

Du kan t ex vara:
Kvalitetsansvarig/utvecklare
Chef inom äldreomsorgen
Förvaltningschef
Socialchef
Verksamhetsutvecklare
Politiker
Dietist
Sjuksköterska

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehab
Arbetsterapeut
Fysioterapeut
Undersköterka
Biståndshandläggare
Journalister


Och så - andra med ett brinnande intresse för äldres hälsa

info om Samtal med... den 1 november 2022

Dagens samtalsämne är de nya kraven om förebyggande av undernäring som lanseras den 1 november 2022. 

 

Under samtalet får vi höra Erlands och Elisabeths perspektiv på kraven och hur de kan implementeras i det dagliga arbetat på äldreboenden och inom hemtjänst. Hur får vi till exempel med oss hela personalen och hur blir den nya författningen en del av praktiska rutiner?

Vårt första samtal är med Erland Olsson och Elisabeth Adriansson Sandberg som båda har många års erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen i Sverige. Erland är MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Elisabeth, i grunden Arbetsterapeut, med lång erfarenhet av ledande befattningar både i offentlig och privat äldreomsorg.

 

Bakgrund och sammanfattning av de nya kraven:

Att förebygga undernäring är en del av omställningen till God och nära vård. Socialstyrelsens råd blir fr o m den 1 november 2022 tydligare krav i form av en ny författning HSLF-FS 2022:49.  Det innebär t ex att alla som bedriver äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska arbeta med att förebygga undernäring.

 

Alla inom hälso- & sjukvård samt äldreomsorg ska (inte bör) ha rutiner för att:

1. Upptäcka undernäring

2. Förebygga undernäring

3. Behandla undernäring

 

Vad är det för nya krav?

- Samma: SOSFSen 2011:14 Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i                                   socialtjänstens omsorg om äldre.

- Ny:            HSLF-FS 2022:49 (Ska-krav istället för Bör-krav)

- Utgår:      SOSFSen 2014:10

Länk till mer information om den nya författningen HSLF-FS 2022:49

Om Erland Olsson

Erland har en bred kompetens i ledande befattningar inom vård och omsorg där han bland annat arbetat som Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Uppsala- och Tierps Kommun samt chef för Psykiatriska akutverksamheten på Akademiska sjukhuset. Nu har Erland bl a MAS-uppdraget i Västerås.

I dag arbetar han med förändringsledning i äldreomsorgen genom att utveckla och implementera kvalitetssystem, verksamhetsrevision samt agerar stöd i svåra ärenden och krishantering. Erland ger även ut webbtidningen Vårdpraktikan, utvecklat digitala verktygen Äldrekollen och Vårdkontroll – verktyget för Medicinskt ansvariga samt driver företaget Sofrosyne.

Sofrosyne

Om Elisabeth Adriansson Sandberg

Elisabeth har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom hälsa, vård och omsorg, bland annat som, Chefsarbetsterapeut på Region Uppsala, Myndighetschef på Tierps Kommun och Affärsområdeschef på Aleris.

Idag driver hon konsultbolaget ElisabethAtRamsta där hon just nu har uppdrag inom förändringsledning och implementering av omställningen till God och nära vård. Hon har även uppdrag gällande organisationsförändring, systematiskt kvalitetsarbete och utbildning inom samma ämnen för vård- och omsorgspersonal.

Elisabeth@ramsta

Jag vill prenumerera på era nyheter!

Tack för din anmälan!

bottom of page