top of page

Tidningen Mitt i skriver om Sollentuna kommuns unika satsning på seniorer som ÄTUP-inspiratörer

Som första kommun i Sverige har Sollentuna utbildat frivilliga seniorer till ÄTUP-inspiratörer. Tanken är att de ska inspirera andra seniorer i kosthållning för att minska risken för undernäring och fallskador.


Hela gänget ÄTUP-seniorer, politiker, tjänstemän och grundarna av ÄTUP


Läs hela artikeln i Mitt i nedan:

Syftet är att öka medvetenheten om hur maten kan påverka hälsan, som en del i det förebyggande arbetet.

– Vi märker hur små förändringar kan ge stor effekt både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Anna-Karin Stillfors, tillförordnad förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret.

Utbildningen av kostinspiratörerna har skett i samarbete med organisationen Ätup.


– Det här är första gången vi kommer in med våra kunskapslyft till gruppen seniorer som inte har äldreomsorg. Här kan vi verkligen förebygga undernäring i tid. Samarbetet med pigga seniorer gör även att kunskapen sprids i hela kommunen via seniorerna själva, säger Janina Blomberg, en av grundarna till Ätup.


Så nu ska inspiratörerna börja sitt uppdrag att sprida sin nya kunskap om kostens betydelse för hälsan till andra seniorer på olika sätt. Det kan exempelvis vara provsmakning av proteinrika mellanmål efter ett gympapass, att skriva en matsedel med proteinberikad mat, eller att hålla i matlag.

– Vi hoppas att många seniorer ska inspireras och bli mer medvetna om hur de kan förebygga undernäring och behålla sin muskelstyrka för att minska risken för fall. Möjligheten att äta tillsammans med andra och laga mat tillsammans främjar även den sociala hälsan, vilket också är viktigt, säger Caroline Helenius.


Vill du veta mer om hur ni kan utbilda seniorer i din kommun? Hör gärna av dig till oss: info@atup.se


Agneta, en av 8 diplomerade ÄTUP-inspiratörer


Eva Ahlenius, ansvarig volontärer, Caroline Helenius, Hälsopedagog, Sollentuna kommun

Comments


bottom of page