top of page
AdobeStock_629939127 (1).jpeg

För personal i äldreomsorgen

ÄTUP-metoden

För starkare seniorer, minskad undernäring och omställning till God och Nära Vård.

Det här innebär ÄTUP-metoden för er verksamhet:

1. Kunskapslyft för varje individ (digitalt, när det passar)

     > Gemensam grund

     > Nya idéer och utveckling i gruppen

2. Implementering av nya rutiner som följer lagstiftning, förebygger undernäring och ger starkare seniorer

3. ÄTUP-certifiering
 

AdobeStock_647031629_edited.jpg
Om ÄTUPs kunskapslyft 

ÄTUPs digitala kunskapslyft ger dig som arbetar inom äldreomsorgen en unik grund om det som påverkar äldres måltider och nutrition. Varje medarbetare blir diplomerad ÄTUP-inspiratör, dvs expert på att hjälpa seniorer uppleva mat och måltider på ett sätt som ökar livskvaliteten för seniorer och minskar risken för undernäring.

Våra kunskapslyft utgår ifrån myndigheters krav och riktlinjer - inklusive den nya författningen som gäller sedan 1 november 2022; HSLF-FS 2022:49. Den innebär att alla som arbetar med vård och omsorg ska ha kunskap och rutiner för att upptäcka och förebygga undernäring.

 

Vad är det som är speciellt med ÄTUPs kunskapslyft?

> Det unika med ÄTUPs kunskapslyft är att de är utvecklade för att passa hela personalgruppen. Både undersköterskor, vårdbiträden, chefer och legitimerad vårdpersonal

> Pedagogik enligt beteendedesign

> Enkelt, roligt och inspirerande lärande

> Varje medarbetare får sitt individuella kunskapslyft helt digitalt

> Samma kunskap hos alla leder till utvecklande samarbete


När ni är klara har ni dessutom implementerat det man ska kunna när man arbetar i äldreomsorgen samt lagkrav och riktlinjer nerifrån och upp i hela verksamheten - på ett nytt och unikt sätt.

 

Mål

Vårt mål är att höja kompetensen från grunden - hos alla. Då kan alla tillsammans förebygga och upptäcka risk för undernäring - och veta hur de ska gå vidare. ÄTUPs certifiering av verksamheter och kommuner/företag leder också till "committment" och långsiktighet.

Beteendedesign för kunskap som fastnar
Våra kunskapslyft är unika genom att de är utvecklade utifrån kunskaps- och beteendedesign. Det ska vara lätt, roligt och inspirerande att lära - utifrån kommunikation, beteendedesign och gamification. Pedagogiskt och aldrig tråkigt. 

 

Enkelt och flexibelt

Kunskapslyften är helt digitala och uppbyggda av mikrokorta filmer (Mellan 1-10 min långa) i ett strukturerat, pedagogiskt flöde.

- Inspirerande och illustrativt med färg och form, inga långa texter, alla sinnen stimuleras för bättre inlärning.

AdobeStock_676374404.jpeg
AdobeStock_634653316.jpeg
ÄTUP-Certifiering

När minst 80% av personalen på ett äldreboende eller hemtjänstverksamhet har genomfört sitt kunskapslyft blir verksamheten ÄTUP-certifierad. Då är det dags att fira! 

ÄTUP-certifieringen innebär att ni alla har god kunskap om det som hjälper äldre att få i sig så mycket mat och näring som möjligt. Ni har också implementerat det som krävs av våra myndigheter - för att förebygga undernäring. 

Här ser du vilka som redan är certifierade - läs mer

Vad säger andra?

Tommy Hallén

Vi är så nöjda! med kunskapslyften och stolta över att vara ÄTUP-certifierade. Det här är första gången alla får samma kunskapsgrund under en effektiv period och det gör att vi nu arbetar tillsammans framåt på ett helt nytt sätt. Både vård-, omsorgs- och måltidspersonal har  nu samma kunskap, mål och plan för att förebygga undernäring.

MAS, Boxholms kommun 

Christine Tell

Det är väldigt roligt att se hur alla medarbetare på våra Träffpunkter och  inom Dagverksamhet, tillsammans med seniorerna, engagerar sig i nya aktiviteter kring mat och måltider. 

Matlagningsträffarna är alltid fullbokade och proteinrika recepttips sprids bland seniorerna i kommunen. Det här är prevention på riktigt!

Verksamhetschef, Förebyggande verksamheten i Sollentuna kommun

Leena Vuorinen

Vi är den första ÄTUP-certifierade kommunen i Sverige, vilket vi är mycket stolta över. Alla medarbetare, både på äldreboenden och inom hemtjänst, är diplomerade ÄTUP-inspiratörer.

 

Det skapas t ex goda, proteinrika mellanmål varje dag för de äldre och vi är medvetna om vilka risker vi ska hålla utkik efter när det gäller de äldres nutrition.

 

Jag upplever att vi fått stor hjälp att implementera rutiner för att förebygga undernäring tack vare ÄTUPs kunskapslyft.

Äldreomsorgschef,

Sigtuna kommun

Vi delar vår kunskap i kunskapslyften

1700986463380.jpg

Beata Terzis

  • Grey LinkedIn Icon

Neuropsykolog och sakkunnig inom kognition.

1517664594317.jpg

Karin Wendin

  • Grey LinkedIn Icon

Prodekan, Fakulteten för naturvetenskap på Högskolan i Kristianstad.  Professor i måltidsvetenskap.

1516890995449.jpg

Gunnel Stuhr Olsson

  • Grey LinkedIn Icon

Kostvetare och senior konsult inom måltider för äldre med dysfagi

bottom of page