top of page

Här hittar du alltid vårt senaste webbinarium

Digital visning av ÄTUPs kunskapslyft och certifiering

Det finns två tider att välja mellan den 23 mars 2023.

Sprid gärna inbjudan i din organisation.

 

23 mars 2023 kl 08.15-08.45

23 mars 2023 kl 16.00-16.30

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄTUP kunskapslyft och certifiering

Vi har utvecklat digitala kunskapslyft och certifiering för äldreomsorgen - med målet att förebygga undernäring. Det fungerar både som individuellt kunskapslyft för varje medarbetare och som ett verktyg för chefer att implementera de lagar och riktlinjer som gäller kring måltider, nutrition och förebyggande av undernäring. T ex HSLF-FS:49 

 

Målet är god och nära vård, högre kvalitet, stolta medarbetare och minskad undernäring bland de äldre. Med andra ord - Starkare seniorer! 


Målgrupp: Chefer inom HSL och äldreomsorg, MAS, MAR, legitimerad personal, måltidschefer, måltidsutvecklare, politiker mfl.

Jag vill anmäla mig till den 23 mars kl 08.15-08.45

Tack för din anmälan, vi ses!

Jag vill anmäla mig till den 23 mars kl 16.00-16.30

Tack för din anmälan, vi ses!

1.jpg

Bildtext: Certifiering av Sigtuna kommun, ceremoni under Äldre- och omsorgsnämndens möte 13 december 2022. 

 

Sigtuna kommun har hunnit längst med vårt koncept. All personal har fått individuellt kunskapslyft, äldreboenden är certifierade vilket innebär att hela kommunen är certifierad. Nu fortsätter de med ÄTUPs fördjupningsmoduler.  Övriga drygt 10 kommuner och 3 privata aktörer certifieras löpande under 2023.

bottom of page