top of page

Digital visning av ÄTUPs kunskapslyft och certifiering för prevention av undernäring

Nu finns två tider att välja mellan den 30 augusti 2023

30 augusti 2023 kl 08.15-08.45

30  augusti 2023 kl 16.00-16.30

Sprid gärna inbjudan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statsbidrag (1).jpg

Vi har utvecklat digitala kunskapslyft och certifiering för äldreomsorgen sedan 2021 - med målet att förebygga undernäring. Det fungerar både som individuellt kunskapslyft för varje medarbetare och som ett verktyg för chefer att implementera de lagar och riktlinjer som gäller kring måltider, nutrition och förebyggande av undernäring. T ex HSLF-FS:49 

 

Målet är god och nära vård, högre kvalitet, stolta medarbetare och minskad undernäring bland de äldre. Med andra ord - Starkare seniorer! 

På våra digitala visningar får ni:

- En kort bakgrund till ÄTUP

- Beskrivning av vår lösning av kunskapslyft för medarbetare på äldreboenden och inom hemtjänst.

- En kort visning av innehållet i våra kunskapslyft

- Tid för frågor


Målgrupp: Chefer inom HSL och äldreomsorg, medarbetare inom äldreomsorgen, MAS, MAR, legitimerad personal, måltidschefer, måltidsutvecklare, politiker mfl.

Jag vill anmäla mig till den 30 augusti kl 08.15-08.45

Tack för din anmälan, vi ses!

Jag vill anmäla mig till den 30 augusti kl 16.00-16.30

Tack för din anmälan, vi ses!

1.jpg

Bildtext: Certifiering av Sigtuna kommun under Äldre- och omsorgsnämndens möte 13 december 2022. 

 

Sigtuna kommun har hunnit längst med vårt koncept. All personal har fått individuellt kunskapslyft, äldreboenden är certifierade vilket innebär att hela kommunen är certifierad. Nu fortsätter de med ÄTUPs fördjupningsmoduler.  Övriga kommuner och privata företag certifieras nu löpande under 2023 och framåt.

bottom of page